Posts in tag

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών


Ειδήσεις

Το Xyllela fastidiosa είναι μία νέα ασθένεια η οποία απειλεί την ελαιοκαλλιέργεια στη χώρα μας. Είναι ένα πολυφάγο πολύ επικίνδυνο βακτήριο καραντίνας για την καλλιέργεια της ελιάς για την Ευρώπη και για την χώρα μας. Η ασθένεια προκαλεί ταχεία αποξήρανση των ελαιόδεντρων. Το 2013 το παθογόνο βακτήριο καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία. Οι φυτουγειονομικές …

13
Ειδήσεις

Αύξηση των εντόμων και των ασθενειών παρατηρείται αυτή την εποχή στα πυρηνόκαρπα και συνίσταται μεγάλη προσοχή από τους παραγωγούς και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. Αναλυτικά:   ΕΝΤΟΜΑ   ΑΝΑΡΣΙΑ─ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ) Στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παρατηρείται γενικά μία μικρή αύξηση των συλλήψεων ακμαίων ανάρσιας. Η …

23
Ειδήσεις

Γεωργικές προειδοποιήσεις για τους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν τα μηλοειδή, και συγκεκριμένα αχλαδιές και μηλιές, εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για την ενημέρωση των παραγωγών. Αναλυτικά:   ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ (Αχλαδιά─Μηλιά) Οι βροχοπτώσεις και ο υγρός καιρός των τελευταίων ημερών αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής των μηλοειδών (καρπών και φυλλώματος) …

32
Ειδήσεις

Την περίοδο αυτή στις καλλιέργειες αχλαδιάς έχει ήδη ολοκληρωθεί η πτώση των πετάλων και οι νεαροί καρποί έχουν διάμετρο περίπου 1εκ. Οι καλλιέργειες μηλιάς ανάλογα με το υψόμετρο και την ποικιλία βρίσκονται από το στάδιο της πλήρους άνθισης άνθησης, ως και το στάδιο της καρπόδεσης.     ΕΧΘΡΟΙ   ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Αχλαδιά─Μηλιά) Η πτήση των ακμαίων …

32
Ειδήσεις

Γεωργικές προειδοποιήσεις προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για τους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν τη φυστικιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. Αναλυτικά:   ΕΥΡΥΤΟΜΟ (Eurytoma plotnikovi) Είναι ο σπουδαιότερος εχθρός της φιστικιάς (εικόνα 1). Έχει μια γενεά το χρόνο και διαχειμάζει σαν προνύμφη μέσα στους καρπούς που έχουν …

170
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου προειδοποιεί τους παραγωγούς για τους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν την καρυδιά. Αναλυτικά    ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Οι ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος οφείλονται συνήθως σε μύκητες εδάφους, αλλά και σε βακτήρια. Αν και η εξάπλωσή τους είναι βραδεία, μπορούν να …

14
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου εξέδωσε γεωργικές προειδοποιήσεις για τους εχθρούς που απειλούν την ελιά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών της εποχής. Αναλυτικά:   ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ Ή ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ  Pseudomonas syringae subsp. savastanoi ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Οι χαμηλές θερμοκρασίες με παγετούς  έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία πληγών ,σχισίματα και αποκόλληση του φλοιού σε βλαστούς  και κλάδους …

21
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Τμήμα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών και τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2310), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 8670/83089/1-8-2017 (ΦΕΚ Β΄2724) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 η …

14
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιεί για ασθένειες που απειλούν την υπαίθρια τομάτα και δίνει συστάσεις για την προστασία των φυτών. Αναλυτικά:     ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica). Αναμένεται η είσοδός  του περονόσπορου στις καλλιέργειες επιτραπέζιας  τομάτας μετά τις     τελευταίες βροχοπτώσεις στους νομούς Μαγνησίας Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και  Φθιώτιδας. Συστάσεις: Όσοι …

27
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιεί τους ελαιοπαραγωγούς για εχθρούς και ασθένειες που απειλούν το φυτό και τον καρπό της ελιάς και εφιστά την προσοχή τους. Αναλυτικά: ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum) Συμπτώματα: Ο μύκητας αυτή την εποχή προσβάλει κυρίως τα  φύλλα, τους μίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των καρπών και …

127
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιήσει τους αμπελοκαλλιεργητές για εχθρούς και ασθένειες που απειλούν τα αμπέλια κατά το βλαστικό στάδιο μετά τον τρύγο. Αναλυτικά:   ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υγρές περιοχές, όπου εμφανίζεται συχνά όψιμη προσβολή περονοσπόρου, συνιστάται ένας ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή ένα επιτρεπόμενο για την καλλιέργεια …

29
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιεί τους παραγωγούς τομάτας θερμοκηπίου για έντομα που παρουσιάζονται αυτή την εποχή στην τομάτα θερμοκηπίου και συστήνει τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης. Αναλυτικά:   TUTA  ABSOLUTA Διαπιστώσεις:  H πτήση του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζεται (με 90-100 άτομα/3 ημέρες/παγίδα.) Οι πληθυσμοί του εντόμου στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και …

23
Ειδήσεις

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου διαπιστώνεται ότι συνεχίζεται η παρουσία ασθενειών και εντόμων που απειλούν την υγεία των φυτών πιπεριάς θερμοκηπίου. Αναλυτικά:   ΩΙΔΙΟ (Leveillula taurica) Διαπιστώσειs:Συνεχίζεται η παρουσία του  ωίδιου στις καλλιέργειες  με πιπεριές θερμοκηπίου. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του μύκητα. …

43
Ειδήσεις

Μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εξέδωσε προειδοποιήσεις για ασθένειες που απειλούν την υπαίθρια επιτραπέζια και βιομηχανική ντομάτα. Αναλυτικά:   ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica) Μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αναμένεται η  είσοδος του περονόσπορου στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας και βιομηχανικής τομάτας.    Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια ευνοείται …

46
Ειδήσεις

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων συνέταξε το Περιφερειακό Τμήμα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, σχετικά με  τους εχθρούς και τις ασθένειες της  καρυδιάς. Αναλυτικά: ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella)   Ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παραμένει μικρός. Παρόλα αυτά, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών διότι η τρίτη γενιά, όπου εμφανιστεί, …

15
Ειδήσεις

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το δίκτυο παρακολούθησης (φερομονικές παγίδες), που έχει εγκατασταθεί στο Νομό μας και τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται σε …

18
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου συστήνει στους παραγωγούς καρυδιάς  να κάνουν τακτική επιθεώρηση των καρπών για την καρποκάψα. Αναλυτικά οι οδηγίες:   Ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παραμένει μηδενικός έως πολύ μικρός, τόσο στις πεδινές όσο και στις ημιορεινές περιοχές.   Παρόλα αυτά, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών …

35
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιεί τους καλλιεργητές μηλοειδών για τους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν τα φυτά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αναλυτικά:   Μ Η Λ Ι Α – Α Χ Λ Α Δ Ι Α   ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ (ΜΗΛΙΑ─ΑΧΛΑΔΙΑ) Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία) δεν …

13
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιεί ότι εμφανίστηκε τετράνυχος στις καλλιέργειες της πεπονιάς και συστήνει τρόπους αντιμετώπισης της ασθένειας. Αναλυτικά:   ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Tetranychus urticae)     Διαπιστώσεις : Έναρξη της προσβολής από τον τετράνυχο διαπιστώθηκε στις καλλιέργειες της πεπονιάς  στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την …

22
Ειδήσεις

Γεωργικές προειδοποιήσεις εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου για ασθένειες που απειλούν τις καλλιέργειες καρπουζιών μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Αναλυτικά:   ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Pseudoperonospora cubensis) Αναμένεται η είσοδος του   περονόσπορου στις υπαίθριες καλλιέργειες με καρπουζιές μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.   Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται στρογγυλές ή …

62
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εξέδωσε γεωργικές προειδοποιήσεις για τους εχθρούς και τις ασθένειες που προσβάλλουν αυτή την εποχή τα μηλοειδή (αχλαδιές-μηλιές) λόγω των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Αναλυτικά:   ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ     ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ (Αχλαδιά─Μηλιά) Οι βροχοπτώσεις και ο υγρός καιρός των τελευταίων ημερών αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής των μηλοειδών (καρπών …

10
Ειδήσεις

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εμφανίστηκαν ασθένειες σε καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου και δίνει συστάσεις για την αντιμετώπιση τους καθώς και τρόπους προστασίας των φυτών. Αναλυτικά:   ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans) Διαπιστώσεις: Την εμφάνιση του έκανε ο περονόσπορος σε καλλιέργειες με τομάτα θερμοκηπίου στις πρώιμες (με 5-7-σταυρούς) και μεσοπρώιμες (με 3-5σταυρούς) …

66
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου διαπίστωσε την παρουσία περονόσπορου και θρίπα στις καλλιέργειες με κολοκυθιές και εξέδωσε γεωργικές προειδοποιήσεις με συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης και πρόληψης. Αναλυτικά: Διαπιστώσεις: Την είσοδό του έκανε ο περονόσπορος στις πρώιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου  με κολοκυθιές καθώς και στις υπαίθριες μετά τις βροχοπτώσεις στους Νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, …

112
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου προειδοποιεί τους καλλιεργητές για τους εχθρούς και τις ασθένειες που προσβάλουν αυτή την εποχή τις καλλιέργειες αμπελιού. Αναλυτικά:   ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ: Στις πιο θερμές παραθαλάσσιες περιοχές καθώς και στις πιο πρώιμες ποικιλίες η βλάστηση έχει ήδη ξεπεράσει τα 15 εκ. Στο παρόν δελτίο αναφέρονται οι σημαντικότεροι …

54
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Περιφερειακού Ελέγχου εφιστά την προσοχή στουςς παραγωγούς ελιάς για την παρουσία σκωληκόμορφων ακάρεων στην νεαρά βλάστηση των ελαιόδενδρων και δίνει συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Αναλυτικά:   ΣΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ (eriophyes oleae,Aceria oleae,κ.α) Διαπιστώσεις: Την εμφάνισή τους έκαναν τα ακάρεα στη νεαρά βλάστηση των ελαιοδένδρων στις πρώιμες και μεσοπρώιμες …

26
Ειδήσεις

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εξεδόθη Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων σχετικά με τους εχθρούς και τις ασθένειες των πυρηνόκαρπων με συστάσεις και τρόπους αντιμετώπισης σε περίπτωση εμφάνισής τους. Αναλυτικά:   ΕΝΤΟΜΑ ΑΝΑΡΣΙΑ─ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ) Πρόκειται για λεπιδόπτερα των οποίων τα προνυμφικά στάδια συμπεριφέρονται ως βλαστορύκτες και ως καρπόκαψες, προσβάλλοντας τους τρυφερούς βλαστούς …

44
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου εξέδωσε γεωργικές προειδοποιήσεις και τρόπους αντιμετώπισης των εχθρούς και  ασθενειών του αμπελιού στα βλαστικά στάδια του, από τη διόγκωση οφθαλμών έως και την εμφάνιση των πρώτων φύλλων Βλαστικά στάδια αμπελιού: διόγκωση οφθαλμών, έως εμφάνιση πρώτων φύλλων (βλαστός μήκους 5─7 εκ.).   ΕΝΤΟΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ …

60
Ειδήσεις

Εχθροί και ασθένειες των μηλοειδών   Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και ποιοτικού ελέγχου ανακοινώνονται γεωργικές προειδοποιήσεις προς τους παραγωγούς μηλοειδών  (αχλαδιών και μήλων) για εχθρούς και ασθένειες που μπορούν να προσβάλουν τα φυτά αυτή την εποχή. Αναλυτικά:   Βλαστικά στάδια αχλαδιάς – μηλιάς Τα βλαστικά στάδια μεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν μία …

53
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιεί για ασθένειες και εχθρούς που απειλούν τα πυρηνόκαρπα και συστήνει μέτρα προστασίας καταπολέμησης των ασθενειών. ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ Τα βλαστικά στάδια μεταξύ έναρξης βλάστησης και σχισίματος─πτώσης του κάλυκα αποτελούν μία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων, κυρίως όσον αφορά σοβαρές ασθένειες, αλλά και εντομολογικούς εχθρούς. …

80
Ειδήσεις

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εκδόθηκαν οδηγίες για τις ασθένειες που προσβάλλουν το αμπέλι κατά τη χειμερινή περίοδο καθώς και τρόπους αντιμετώπισης και προστασίας των φυτών.   Α. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ. Οι μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν το ξύλο του αμπελιού (Ευτυπίωση, Ίσκα, Ασθένεια Petri, Μελανή Νέκρωση Βραχιόνων), αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα …

40
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για μύκητες και ασθένειες που προσβάλουν αυτή την εποχή τα φυτά και τους καρπούς της ελιάς συστήνοντας την προσοχή στους παραγωγούς και δίνοντας παράλληλα οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.   ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ Ή ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ  Pseudomonas syringae subsp. savastanoi   ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: …

238
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Τμήμα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προειδοποιεί τους παραγωγούς καρυδιάς ότι παρατηρούνται σημαντικές προσβολές από μύκητα σε καρυδεώνες όπου δεν έχει γίνει σωστός ψεκασμός. Αναλυτικά: ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ (Gnomonia leptostyla) Αυτή την εποχή παρατηρούνται σημαντικές προσβολές έως και φυλλόπτωση, σε δενδροκομεία που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασμοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με το …

19
Ειδήσεις

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων συνέταξε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού ελέγχου, σχετικά με τους εχθρούς και τις ασθένειες των μηλοειδών προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων παραγωγών και τα μέτρα για την προστασία τους.     ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ  Ο παθογόνοι μύκητες διαχειμάζουν μέσα στα πεσμένα φύλλα, όπου σχηματίζουν περιθήκια. Από αυτά την άνοιξη απελευθερώνονται ασκοσπόρια, τα …

12
Ειδήσεις

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου απεστάλη τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων σχετικά με τους εχθρούς και τις ασθένειες του αμπελιού. Αναλυτικά:   ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Μετά τον τρύγο   ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υγρές περιοχές, όπου εμφανίζεται συχνά όψιμη προσβολή περονοσπόρου, συνιστάται ένας ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή ένα επιτρεπόμενο …

60
Ειδήσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για μύκητες και ασθένειες που προσβάλουν αυτή την εποχή τα φυτά και τους καρπούς της ελιάς συστήνοντας την προσοχή στους παραγωγούς και δίνοντας παράλληλα οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.   ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum) Συμπτώματα: Ο μύκητας …

137