Ειδήσεις

3η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας


Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως αυτό ισχύει σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 27-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών, για την σύνταξη ενδεικτικών προϋπολογισμών, στο πλαίσιο

της πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ»

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση πρακτικού διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια

Καυσίμων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας & των Νομικών Προσώπων αυτού, για το έτος 2023»

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 193431 για την κατακύρωση του

μειοδότη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΙΘΟΡΕΑΣ»

ΘΕΜΑ 4ο Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, έτους 2023, έπειτα από την

αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ 5ο Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, έτους 2023, έπειτα

από την αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

Προηγούμενο άρθρο Εργατικό Κέντρο Λαμίας: Oι εργαζόμενοι θα έπρεπε να έχουν μονιμοποιηθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας
Επόμενο άρθρο Δ/ση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Ενημέρωση και οδηγίες για την κακοκαιρία