Ειδήσεις

22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων


Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22η του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 3ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΄Η  ΜΗ 1ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΒΕΡΩΦ-ΝΙKΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠ. 40.000,00€

Θέμα 4ο: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ

Θέμα 5ο:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 6ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ  2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 72.344,39 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα 7ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Θέμα 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΣΗΣ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.000,00 €

Θέμα 9ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΣΗΣ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.904,56€

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Λαμία
Επόμενο άρθρο Με έδρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη Λαμία το SEAJETS Ράλλυ Ακρόπολις 2017