Posts in tag

Σχολικές Μονάδες


Ειδήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», παρ.4 αριθ. …

6