Posts in tag

πρόσληψη


Ειδήσεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε. (με έδρα τη Λαμία) λόγω κήρυξης περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών …

8
Ειδήσεις

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», στον Δήμο …

37
Ειδήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών ,  στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022»,   ανακοινώνει  ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου (ισοδύναμες σε όγκο έργου και αμοιβή) για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο «Έλεγχος υγείας φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λοκρών» ήτοι: 1η σύμβαση: …

43
Ειδήσεις

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και εποχικών αναγκών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Στ.Ε., ως ακολούθως : ΠΕ Ιατρών 1 άτομο δίμηνης απασχόλησης ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει …

3
Ειδήσεις

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο 2 μηνών, συνολικά 2 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών ως ακολούθως : ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 Άτομο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 Άτομο Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με …

19
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 18 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Πυροπροστασίας, χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα, χρονικής διάρκειας τριών μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ήτοι από 14/06/2021 έως και 18/06/2021 Α) μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκανάρισμα (scan) των εγγράφων ή …

21
Ειδήσεις

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, ήτοι: Α. τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΔΕ & ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών Απορ/ρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και Β. έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ & ειδικότητας ΥΕ16 -Εργατών Καθαριότητας µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στο …

44
Ειδήσεις

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς  (επόπτης ή υδρονομέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2021, με τους όρους που αναφέρονται στα παρακάτω σχετικά συνημμένα αρχεία, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 18-03-2021 έως 29-03-2021, αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού και εξαντλήσουν τη δυνατότητα: ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stylida.gr. YDRONOMEIS

48
Ειδήσεις

Η 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εξειδίκευση σε Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες και όχι πέραν της 31-12-2020. Κριτήρια Επιλογής ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ …

17
Ειδήσεις

Σε άμεση πρόσληψη προχωράει ο Σύλλογος SOS Kids Λάμψη 5 ατόμων από 30 – 45 ετών με Εξαιρετική επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα – Oμαδικό πνεύμα συνεργασίας – Άίσθημα αλληλεγγύης –  Προσήλση με στόχο την εξέλιξη της κοινωνικής προσφοράς – Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με θετική διάθεση και όρεξη για εργασία, για την εγγραφή εθελοντών αιμοδοτών, …

21
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωρομίσθια αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας έως οκτώ μήνες στα πλαίσια του προγράμματος Άθληση για Όλους. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

18
Ειδήσεις

O δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 15/03/2017 έως την 24/03/2017 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 1. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 13/2017 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των …

21
Ειδήσεις

Ανακοινώθηκε από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού, η πλήρωση μίας (1) θέσης σχολικής καθαρίστριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το σχολικό έτος 2016-2017, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου. Αναλυτικά η προκήρυξη: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

26
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωρομίσθια αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

21
Ειδήσεις

Ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Η θέση αφορά την ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων για τη στελέχωση της δομής του Παιδικού Σταθμού Καμμένων Βούρλων. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

52
Ειδήσεις

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΔΕ Διανομέων 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας Διανομής-Διαμετακομιστικού Σταθμού Λαμίας, των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύει στο Νομό Φθιώτιδας. Δείτε την …

22
Ειδήσεις

Σε κάλυψη 2 θέσεων 8μηνης απασχόλησης θα προχωρήσει ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ύστερα από έγκριση τεσσάρων υπουργείων του προγράμματος Άθλησης για Όλους 2016-2017 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών. Στη σύμβαση εργασίας που θα υπογράψουν οι Πτυχιούχοι …

33
Ειδήσεις

Στην πρόσληψη 4 εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και για χρονικό διάστημα 8 μηνών θα προχωρήσει ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας. Δείτε την προκήρυξη εδώ

22
Ειδήσεις

Στην πρόσληψη προσωπικού πυροπροστασίας συνολικού αριθμού 20 ατόμων και για χρονικό διάστημα 3 μηνών προχωράει ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα χαρτιά τους από 13 έως 17/06 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας.   Δείτε την ανακοίνωση εδώ   aftodioikisi.gr

25
Ειδήσεις

Στην πρόσληψη 10 ατόμων ως εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα  πρόκειται να προβεί ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Οι θέσεις αφορούν εργάτες γενικών καθηκόντων, χωρίς ιδιαίτερα τυπικά προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά …

11
Ειδήσεις

Την πρόσληψη προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες συνολικού αριθμού 4 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανακοινώνει ο δήμος Λαμιέων. Δείτε την προκήρυξη εδώ aftodioikisi.gr

15