Ειδήσεις

Eπιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδος προς τον κ. Δήμαρχο Λαμιέων για την ΠΕΛ


Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε, Χριστός Ἀνέστη!

Μέ πολλή χαρά, πρό ὀλίγων ἡμερῶν, πληροφορήθηκα τό σχέδιο, τό ὁποῖο ἔχετε θέσει πρός διαβούλευση, γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς Πανελλήνιας Ἐκθεσης Λαμίας, τό ὁποῖο ἀποτυπώνει τήν ἰδέα τῆς ἀνάπτυξηςἑνός πολυκέντρου πολιτισμοῦ, ἀθλη­τι­σμοῦ, τουρισμοῦ καί καινοτομίας περιφερειακῆς, ἀλλά καίἐθνικῆς ἐμβέλειας, μέ τίς ἀκόλουθες χρήσεις:1. Τουρισμός(Ξενοδοχεῖο ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, χωρη­τικό­τη­τας 100-150 κλινῶν, γιά τήν ὑποδοχή τοῦἐκθεσιακοῦ, συνεδριακοῦ κι ἐπαγγελματικοῦ του­ρι­σμοῦ), 2. Ὑποστήριξη, ὑποδοχή καί φιλοξενία mega events, 3. Ἐμπορική Ἔκθεση(Κτί­ριο Διοίκησης Ἐμπορικῆς Ἔκθεσης καίἘκθεσιακοί Χῶροι), 4. Ἐκπαίδευση, Ἔρευνα καί Καινοτομία, Πολιτισμός καίἘπιχειρηματικότητα (Κέντρο Ἐκπαίδευσης καίἜρευνας καί Συνεδριακό Κέντρο), 5. Ἀθλητισμός καίἈναψυχή (Ἀθλητικές Ἐγκαταστάσεις, Θεματικό Πάρκο καί Μουσεῖο), 6. Χῶροι Πρασίνου καί 7. Χῶροι Στάθμευσης, καί τό ὁποῖο βρίσκεται δημοσιευμένο, πρός ἐνημέρωση ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων πολιτῶν καί διά τή συμμετοχή στή διαβούλευση στόν ἱστότοπο http://pel.lamia.gr.

Παρακαλῶ πολύ, ἐκ μέρους τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί τῶν ἑκατοντάδων ἑποπτευομένων ὑπό αὐτῆς ἐκκλησια­στικῶν Νομικῶν Προσώπων, ἀλλά καί μέ τήν εὐθύνη τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα, Ἐπισκόπου καί Μητροπολίτη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας νά σᾶς καταθέσω μερικές ταπεινές σκέψεις πρός ἐνίσχυση τῆς σχετικῆς διαδικασίας τῆς διαβούλευσης, ἡ ὁποία ταιριάζει σέ μία ἀνοιχτή Κοινωνία καί σέ μία ἀνοιχτή Ἐκκλησία.

1ον. Σᾶς συγχαίρω, διότι ἐκπονήσατε καί καταθέσατε μία πρόταση.

Εἶναι πολύ σημαντικό γιά ὅλα τά θέματα, τά ὁποῖα μᾶς ἀπασχολοῦν, νά ἔχουμε προτάσεις. Εἶναι πολύ εὔκολο κανείς νά μεμψιμοιρεῖ, νά γκρινιάζει, νά παραπονιέται, νά λέει γιατί δέν ἔγινε τό ἕνα ἤ τό ἄλλο, ἀλλά δέν εἶναι εὔκολο νά καταθέτει προτάσεις. Εἶναι εὔκολο νά κρίνεις, δύσκολο νά προτείνεις. Τή διαφορά, ὅμως τήν κάνει ὅποιος τολμᾶ καί προτείνει, γιατί αὐτός ἀνοίγει δρόμους.

2ον. Σᾶς συγχαίρω, διότι θέσατε αὐτήν τήν πρόταση, πρός διαβούλευση.

Ἀνοίξατε ἕνα ρεαλιστικό διάλογο, ὁ ὁποῖος στηρίζεται στήν πραγματικότητα καί ὄχι σέ θεωρίες καί οὐτοπικά εὐχολόγια.

3ον. Τό Σχέδιο, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, εἶναι τεκμηριωμένο, ρεαλιστικό καί βιώσιμο, καί ἀνταποκρίνεται στίς πραγματικές ἀνάγκες τῆς περιοχῆς μας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ σύνδεσμος μεταξύ Βορρᾶ καί Νότου, εἶναι ἡ κατά κυριολεξία Στερεᾶ Ἑλλάδα, «στηρίζει» τήν Ἑλλάδα, καί μπορεῖ νά ἀποτελέσει νησίδα ἀνάπτυξης σέ πολλαπλᾶ ἐπίπεδα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ πνευματικός τομέας, ὁ πολιτιστικός τομέας, στόν ὁποῖο ἐξέχουσα θέση κατέχει ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση καί ὁ Πολιτισμός της.

4ον. Σᾶςπροτείνω, μέσασέαὐτόντόνχῶροτῆςΠ.Ε.Λ., νάἐξετάσετετόἐνδεχόμενοἀνεγέρσεωςἑνόςΝαοῦ, ἀφιερωμένουστόνπάντιμοΧορότῶνΦθιωτῶνἉγίων. Τέτοιος Ναός δέν ὑπάρχειστήνπεριοχήμας. Οἱ Ἅγιοι τῆς Φθιώτιδος καλύπτουν ἕνα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, ἀπό τόν Ἀπόστολο Ἡρωδίωνα (1ος μ.Χ. αἰώνας), τόν Ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέχρι τόν παππούλη τῆς ἐλεημο­σύνης καί τῆς ἀγάπης τῶν ἐσχάτων χρόνων, τόν ὅσιο Βησσαρίωνα τόν Ἀγαθωνίτη, καί πρόκειται γιά οἰκουμενικά πρόσωπα, πού ἑλκύουν τήν ἀναγνώριση καί τήν τιμή ἀπό ὁλόκληρο τόν ὀρθόδοξο κόσμο, γεγονός τό ὁποῖο μπορεῖ εὔκολα νά ἀντιληφθεῖ κανείς πόσο σημαντικό εἶναι γιά τήν ἐξωστρέφεια τῆς περιοχῆς μας.

Ἕνας τέτοιος Ναός, σέ ἕνα ἁρμονικό μέ τόν ὅλο χῶρο μέγεθος, π.χ. 100 μέ 150 τ.μ., στήν εἲσοδο τῆς πόλεώς μας, θά εἶναι ἕνα στολίδι καί θά συνδεθεῖ ὀργανικά καί μέ τίς πολυδύναμες ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ καί Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες βρίσκονται πλησίον τῆς Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας καί σέ συνδυασμό καί μέ τό Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικοῦ Πολιτισμοῦ, τό ὁποῖο θά ἀνεγερθεῖ προσεχῶς, θά ἀποτελέσουν ἕναν πάρα πολύ σημαντικό ἄξονα ἀναπτύξεως, στούς τομεῖς τῆς ἐκπαίδευσης καί τοῦ πολιτισμοῦ.

 5ον. Σημειώνω, ὅτι ἀκόμα καί μεγάλες ἰδιωτικές ξενοδοχειακές μονάδες, οἰκουμενικοῦ βεληνεκοῦς, ὅπως γιά παράδειγμα τό «CostaNavarino» στήν ΠύλοΜεσσηνίας, διαθέτουν ὀρθόδοξο Ναό.

Ἕνας χῶρος λατρείας καί προσευχῆς τῶν ἐπισκεπτῶν ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, μπορεῖ νά ἀποτελέσει σημεῖο ἀναφορᾶς ἀλλά καί ἔνδειξη ἑνός τόπου μέ ὑψηλό πολιτισμό καί συναίσθηση τῆς ταυτότητάς του. Δέν θά ἀποτελεῖ μία τέτοια κίνηση «ἐπιστροφή σέ κάποιο μεσαίωνα», πού ἵσως κάποιος κακοπροαίρετα θά μποροῦσε ἐπιπόλαια νά ἰσχυριστεῖ. Ἀντίθετα, θά ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη ἅλμα στήν πρόοδο καί στήν ἀνοιχτωσιά.

Ἕνας Ναός, ἀφιερωμένος στόν Χορό τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, θά μποροῦσε νά ἐνταχθεῖ ὀργανικά στήν ἑνότητα τοῦ τέταρτου πυλώνα τοῦ Σχεδίου σας, στόν τομέα τοῦ Πολιτισμοῦ.

6ον.Στό πλαίσιο τοῦ θεματικοῦ ἄξονα γιά τήν ἐκπαίδευση, ἔρευνα, καινοτομία, πολιτισμός, ἀλλά καί τήν ἐπιχειρηματικότητα, θά ἤθελα νά σᾶς προτείνω τήν δη­μι­ουρ­­γία μιᾶς ἀντιπροσωπευτικῆς, ἐνημερωτικῆς, ψηφιακῆς Πύλης Πληρο­φόρη­σης Θρησκευ­τικῶν καί Προσκυνηματικῶν Προορισμῶν, ἡ ὁποία θά ἀξιοποιεῖ τόσο τό τοπικό πολιτιστικό ἀπό θεμα, ὅσο καί τούς ὁδικούς ἄξονες, πού συνδέουν θρησκευτικούς καί πολιτιστικούς προορισμούς μεταξύ τους, εἴτε κατά τό μῆκος τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ, εἴτε στόν νέο ἄξονα Ε65, ὅπου μπορεῖ νά συνδεθεῖ ἡ περιοχή μας, εἴτε μέ τό Μοναστικό Κέντρο τῶν Ἁγίων Μετεώρων, εἲτε μέ τούς προσκυνηματικούς προορισμούς τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ, εἴτε ἀκόμα καί μέ τό Ἅγιο Ὄρος καί φυσικά μέ τούς θρησκευτικούς προορισμούς τοῦ συνόλου τῆς Κεντρικῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τῆς Ἀττικῆς καί τῆς Πελοποννήσου.

Σέ συνδυασμό μέ τίς δυνατότητες ἀνάπτυξης τοῦ Συνεδριακοῦ Τουρισμοῦ, ἀλλά καί μέ τήν πρόσβαση, τήν ὁποία διαθέτουμε στήν ἐγχώρια «ἀγορά» τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος, τότε μπορεῖ αὐτός ὁ χῶρος τῆς Π.Ε.Λ. νά ἀποτελέσει, μεταξύ τῶν ἄλλων καί ἕνα ὁρμητήριο τοῦ Θρησκευτικοῦ καί Προσκυνη­ματικοῦ Τουρισμοῦ γιά ὅλη τήν ΚεντρικήἙλλάδα, ἀλλά καί κόμβος προώθησης μοναστηριακῶν προϊόντων.

Ταπεινῶς θυμίζω στήν ἀγάπη σας, ὅτι τό τελευταῖο μεγάλο γεγονός τουριστικῆς θρησκευτικῆς σημασίας στήν περιοχή μας, πρότοῦ κορωνοϊοῦ, ἦταν ἡ τελετή ἐνθρονίσεως τῆς ταπεινότητός μου, μέ χιλιάδες ἐπισκέπτες ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, γιά ἕνα γεγονός ὁλίγων μόνο ὡρῶν.

Κατακλείοντας τοῦτες τίς πτωχές μου σκέψεις, ὀφείλω νά προσθέσω, ὅτι τό τεκμηριωμένο σχέδιό σας ἔχει καί ἕνα ἀκόμη σημαντικό πλεονέκτημα: Κατατίθεται σέ μία εὐνοϊκή χρονική συγκυρία, σέ ἕνα ἄριστο “timing” γιά τήν περιοχή μας, καθώς ἔχουμε τήν ἀγαθή τύχη νά διαθέτουμε ἐξαίρετους αἱρετούς Ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ τῆς Φθιώτιδας σέ ἐξέχουσες θέσεις διακονίας μέσα στήν Κυβέρνηση, ὅπως ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστος Σταϊκούρας καί ὁ Ὑφυπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνά­πτυ­ξης καί Τροφίμων κ. Ἰωάννης Οἰκονόμου, ἔχουμε ἐξαίρετους καί δυνατούς Βου­λευτές, τούς κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ, κ. Θεμιστοκλῆ Χειμάρα καί κ. Ἰωάννη Σαρα­κιώτη, ἐξαίρετο καί ἀποτελεσματικό Περιφε­ρειάρχη τόν κ. Φάνη Σπανό, καί ἐξαίρετους αὐτο­διοι­κητικούς παράγοντες, ἐξαίρετη ἐπιχειρημα­τική, οἰκονομική καί ἐπιστημονική κοινότητα, καί αὐτό νομίζω θά ἀποτελέσει ἕνα ἐπιπρόσθετο ἐχέγγυο ἐπιτυχίας, καθώς ὅλοι αὐτοί οἱ ἐκλεκτοί διάκονοι τοῦ λαοῦ τῆς Φθιώτιδας, πού τούς ἐξέλεξε πρόσφατα τό ἐκλογικό σῶμα, θά στηρίξουν μέ τίς πολλές τους δυνάμεις τό ἐγχείρημα καί θά ἐγγυηθοῦν γιά τήν βιωσιμότητά του.

 

Μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†ὁ Φθιώτιδος Συμεών

Προηγούμενο άρθρο Πεζοπορική διαδρομή στο Κάστρο Υπάτης
Επόμενο άρθρο Επιστολή-αίτημα Δημάρχου Στυλίδας για επαναλειτουργία Σιδηροδρομικής Γραμμής Λιανοκλάδι-Στυλίδα