Ειδήσεις

8η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων


Σε δημόσια συνεδρίαση προσέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 27η του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 2 : (4η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 3 : EΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 4 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ  (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 5 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ A.Ε.» (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΜΗ, ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 7 : ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 8 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 9 : ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 10 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ , ΣΤΟ Ε.Π. “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-20120”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 11 : ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 12 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ  ΤΗΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ »

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 13 : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΑΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΔΟΥ ΗΣΑΪΑ ) ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 14 : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ ,  ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 15 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 16 : ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 17 : α. ΑΝΆΘΕΣΗ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 24 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3613/2007, Β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΎΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΦΟ.Δ.Σ.Α ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΦΟΔΣΑ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΛΑΜΙΈΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 18 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΠΟΥΚΑΣ

 

Θέμα 19 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ  ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 20 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ/ΚΗΣ  ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΡΑΤΗ(ΔΗΜ/ΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 21 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 22 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 23 : ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 24 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαλβαντζής Ζαχαρίας

Προηγούμενο άρθρο Εκδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαμίας
Επόμενο άρθρο Συνελήφθη 33χρονος στη Λαμία, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών