Ειδήσεις

4η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας


Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως αυτό ισχύει σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00’ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Σύσταση παγίων προκαταβολών έτους 2021 στις Κοινότητες Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης -Εισήγηση για αναμόρφωση-τρ/ση πρ/σμού οικον. έτους 2021(ΣΦΗΟ)

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση για αναμόρφωση-τρ/ση πρ/σμού οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο Επικαιροποίηση της αριθμ. 111/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 5ο Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Συντήρηση υλικού, λογισμικού και δικτύων δεδομένων, επισκευή αρχείων και μεταφορά βάσεων δεδομένων»

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ)».

ΘΕΜΑ 7ο Συγκρότησηεπιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΤΕ»

ΘΕΜΑ 8ο Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΚ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ»

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης αυτών του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας»

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης αυτών του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας»

ΘΕΜΑ 13ο Αποδοχή των όρων της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης αυτών του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας»

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

Προηγούμενο άρθρο Απολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπισης του καιρικού φαινομένου «Μήδεια»
Επόμενο άρθρο Δικαίωμα συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Λοκρών (22/2/2021 – 26/2/2021)