Ειδήσεις

30η σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων


Συγκαλείται σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 11η του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 29ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.  ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 3ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ  ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 30 ΣΤΡ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. Μ.ΒΡΥΣΗΣ

Θέμα 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  1ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:   « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΟΜΑΤΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛ. 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα 7ο: ΈΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07-07-2017 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ.» ΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 371.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΠΡΟΎΠΟΛ. 50.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ 24%)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Ευχαριστήρια επιστολή Αντιδημάρχου Στυλίδας
Επόμενο άρθρο Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λαμίας