Ειδήσεις

17η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων


Σε δημόσια συνεδρίαση συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 173/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. –  ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 3ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΩΣ  ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ  ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα 5ο: ΈΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ  ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) ΠΡΟΥΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 81.072,69 €

Θέμα 6ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 7ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ETΩΝ 2001  EΩΣ  2006

Θέμα 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Χαιρετισμός Χρ. Σταϊκούρα στην ημερίδα του Money Show “Ελληνική και Ξένες Αγορές και Νέοι Τρόποι Επένδυσης”
Επόμενο άρθρο Αποκατάσταση βλάβης αγωγού ύδρευσης στη Στυλίδα