Ειδήσεις

Χρ. Σταϊκούρας: Ανακατασκευή της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου


øÌÁ ÛıÊfiÙÁÛÁ ÙÔı ۘ‰flÔı ̸ÏÔı ÙÔı ’ÔıÒ„ÂflÔı ≈ËÌÈÍfiÚ œÈÍÔÌÔÏfl·Ú Í·È œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ´ ˝Ò˘ÛÁ ÙÔı  Ò·ÙÈÍÔ˝ –ÒÔ˚ÔÎÔ„ÈÛÏÔ˝ ÔÈÍÔÌÔÏÈÍÔ˝ ›ÙÔıÚ 2024ª. √≈Õ… œ… ≈…”«√«‘≈”: ”ÙıÎÈ·Ì¸Ú –›ÙÛ·Ú, ÕÈ͸ηÔÚ –·‹Ú, –·Ò·ÛÍÂı‹Ú (–‹ÒÈÚ)  ÔıÍÔıθÔıÎÔÚ, ÕÈ͸ηÔÚ  ·Ò·Ë·Ì·Û¸ÔıÎÔÚ, ¬·ÛflÎÂÈÔÚ ¬ÈÎÈ‹Ò‰ÔÚ, …˘‹ÌÌÁÚ  ¸ÌÙÁÚ, ≈ıÙı˜fl· (∏ˆÁ) ¡˜ÙÛȸ„ÎÔı, ƒÁÏfiÙÒÈÔÚ Õ·ÙÛÈ¸Ú Í·È ¡Î›Ó·Ì‰ÒÔÚ  ·Ê·Ïfl·Ú. ≈…ƒ… œ… ≈…”«√«‘≈”: ŒÂÌÔˆ˛Ì (÷˛ÌÙ·Ú) Ã·Ò·ÎÈ‹ÍÔÚ, ƒÈÔÌ˝ÛÈÔÚ ¡ÍÙ˝ÁÚ, ÕÂÔÍÎfiÚ  ÒÁÙÈ͸Ú, √Â˛Ò„ÈÔÚ  ˘ÙÛ¸Ú, ◊ÒfiÛÙÔÚ √È·ÌÌÔ˝ÎÁÚ, √Â˛Ò„ÈÔÚ √·‚ÒfiÎÔÚ, ¡ÈÍ·ÙÂÒflÌÁ ( ·ÙÂÒflÌ·) ÕÔÙÔÔ˝ÎÔı, –·˝ÎÔÚ √ÂÒÔı΋ÌÔÚ, ≈ΛÌÁ ¬·ÙÛÈÌ‹, ƒÈ·Ï‹ÌÙ˘ Ã·Ì˘Î‹ÍÔı, ”ÙıÎÈ·Ì¸Ú ÷˘Ù¸ÔıÎÔÚ, ¡Ë·Ì‹ÛÈÔÚ ◊·ÎÍÈ‹Ú, ≈ıÍÎÂfl‰ÁÚ ‘Û·Í·Î˛ÙÔÚ, ¡Ì‰Ò›·Ú ¬ÔÒ˝ÎÎ·Ú Í·È ≈ΛÌÁ  ·Ò·„Â˘Ò„ÔÔ˝ÎÔı

Με Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατακυρώνεται προσωρινός ανάδοχος, που προέκυψε μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, για το έργο «Ανακατασκευή της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου (Ν.Ε.Ο. 1) από Ι.Κ. με οδό της Κ.Δ. 45 έως Ι.Κ. με κλάδο 1 Α.Κ. Λατομείου και του Ισόπεδου Κόμβου της ανατολικής εισόδου Καμένων Βούρλων».

Ο δεσμευμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 15.640.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας τόσο στα Καμένα Βούρλα, όσο και στον αναβαθμισμένο Λιμένα του Αγίου Κωνσταντίνου.

Προηγούμενο άρθρο Φάνης Σπανός: Περιορίζουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του χιονιά
Επόμενο άρθρο Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αταλάντης του Δήμου Λοκρών