Ειδήσεις

Χρήστος Σταϊκούρας: Οι 20 δράσεις που υλοποιήθηκαν και οι 20 προτεραιότητες για το 2024


øÌÁ ÛıÊfiÙÁÛÁ ÙÔı ۘ‰flÔı ̸ÏÔı ÙÔı ’ÔıÒ„ÂflÔı ≈ËÌÈÍfiÚ œÈÍÔÌÔÏfl·Ú Í·È œÈÍÔÌÔÏÈÍ˛Ì ´ ˝Ò˘ÛÁ ÙÔı  Ò·ÙÈÍÔ˝ –ÒÔ˚ÔÎÔ„ÈÛÏÔ˝ ÔÈÍÔÌÔÏÈÍÔ˝ ›ÙÔıÚ 2024ª. √≈Õ… œ… ≈…”«√«‘≈”: ”ÙıÎÈ·Ì¸Ú –›ÙÛ·Ú, ÕÈ͸ηÔÚ –·‹Ú, –·Ò·ÛÍÂı‹Ú (–‹ÒÈÚ)  ÔıÍÔıθÔıÎÔÚ, ÕÈ͸ηÔÚ  ·Ò·Ë·Ì·Û¸ÔıÎÔÚ, ¬·ÛflÎÂÈÔÚ ¬ÈÎÈ‹Ò‰ÔÚ, …˘‹ÌÌÁÚ  ¸ÌÙÁÚ, ≈ıÙı˜fl· (∏ˆÁ) ¡˜ÙÛȸ„ÎÔı, ƒÁÏfiÙÒÈÔÚ Õ·ÙÛÈ¸Ú Í·È ¡Î›Ó·Ì‰ÒÔÚ  ·Ê·Ïfl·Ú. ≈…ƒ… œ… ≈…”«√«‘≈”: ŒÂÌÔˆ˛Ì (÷˛ÌÙ·Ú) Ã·Ò·ÎÈ‹ÍÔÚ, ƒÈÔÌ˝ÛÈÔÚ ¡ÍÙ˝ÁÚ, ÕÂÔÍÎfiÚ  ÒÁÙÈ͸Ú, √Â˛Ò„ÈÔÚ  ˘ÙÛ¸Ú, ◊ÒfiÛÙÔÚ √È·ÌÌÔ˝ÎÁÚ, √Â˛Ò„ÈÔÚ √·‚ÒfiÎÔÚ, ¡ÈÍ·ÙÂÒflÌÁ ( ·ÙÂÒflÌ·) ÕÔÙÔÔ˝ÎÔı, –·˝ÎÔÚ √ÂÒÔı΋ÌÔÚ, ≈ΛÌÁ ¬·ÙÛÈÌ‹, ƒÈ·Ï‹ÌÙ˘ Ã·Ì˘Î‹ÍÔı, ”ÙıÎÈ·Ì¸Ú ÷˘Ù¸ÔıÎÔÚ, ¡Ë·Ì‹ÛÈÔÚ ◊·ÎÍÈ‹Ú, ≈ıÍÎÂfl‰ÁÚ ‘Û·Í·Î˛ÙÔÚ, ¡Ì‰Ò›·Ú ¬ÔÒ˝ÎÎ·Ú Í·È ≈ΛÌÁ  ·Ò·„Â˘Ò„ÔÔ˝ÎÔı

Τις 20 δράσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έχουν ήδη υλοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και τις 20 πρωτοβουλίες που δρομολογούνται για το 2024, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του 2024.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι ο Προϋπολογισμός του 2024 επιβεβαιώνει την ορθότητα των ρεαλιστικών εκτιμήσεων που έγιναν πριν από έναν χρόνο, καθώς η ελληνική οικονομία μεγεθύνεται, αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται.

«Πρόκειται για ένα επίτευγμα που οφείλεται – πρωτίστως – στις θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με την άσκηση – κατά τα τελευταία έτη – συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, την επιτυχημένη αντιμετώπιση αλλεπάλληλων εξωγενών κρίσεων και την πολιτική σταθερότητα», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε τη συμβολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας στις δράσεις που υλοποιήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2023, επισημαίνοντας τη μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην πρόοδο κατασκευής εμβληματικών δημόσιων έργων και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημόσιων υποδομών, στα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές και ανάταξης του σιδηροδρόμου, στην ανανέωση των μέσων μεταφοράς και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών.

Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε αναλυτικά τις 20 πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται για το 2024, μεταξύ των οποίων η ολοκλήρωση μεγάλων δημόσιων έργων, όπως το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η οδική σύνδεση Άκτιο – Αμβρακία, τμήματα του Αυτοκινητόδρομου Ε- 65 μέχρι την Καλαμπάκα, καθώς και τμήματα του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα προμήθειας νέων «πράσινων» αστικών λεωφορείων για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε επίσης στις πολιτικές βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μέσω και της αύξησης διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης, καθώς και στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού σιδηρόδρομου.

«Με σκληρή δουλειά, ρεαλιστικό σχέδιο, πολιτική βούληση, επιμονή, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, μπορούμε και θα καταφέρουμε αυτά να τα υλοποιήσουμε.

Και να συμβάλλουμε στη συλλογική προσπάθεια, για περαιτέρω αναβάθμιση και επιπλέον ισχυροποίηση της πατρίδας μας», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

Προηγούμενο άρθρο Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παραλαμβάνει 59 νέα οχήματα χαμηλής κατανάλωσης
Επόμενο άρθρο Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα από 18 έως 24-12-2023