Ειδήσεις

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καμένων Βούρλων


Παρακαλείσθε την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α ́ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί:

 • Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 • Με απομακρυσμένη σύνδεση, για όσους το επιθυμούν

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 2023
 2. Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων, προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κ.λ.π.) του Δήμου Καμένων Βούρλων για το έτος 2023
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 768/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Σοκιούρογλου Αθηνάς)
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση αδέσποτων ζώων Κοντούλα Ελένη)
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση της ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε., αριθμ. κατάθεσης 986/2022)
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση της ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε., αριθμ. κατάθεσης 987/2022)
 8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση της ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε., αριθμ. κατάθεσης 988/2022)
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (γνωμοδότηση επί της αιτήσεως της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 457/28-12-2021 αγωγή)
 10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (γνωμοδότηση επί της αιτήσεως της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 458/28-12-2021 αγωγή)
 11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (γνωμοδότηση επί της αιτήσεως της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 459/28-12-2021 αγωγή)
 12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (γνωμοδότηση επί της αιτήσεως της ΟΕ «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» για την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 460/28-12-2021 αγωγή)
 13. Διαγραφή χρέωσης προστίμου ΚΟΚ
 14. Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2023
 15. Κατάρτιση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Συκιώτης Ιωάννης

Προηγούμενο άρθρο Σε Υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στη Λαμία ο Υπ. Οικονομικών με τον Υφ. Κλιμ. Αλλαγής & Πολ. Προστασίας
Επόμενο άρθρο Ταυτοποιήθηκε ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας