Ειδήσεις

Σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων


Συγκαλείται σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  13ης και 14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14614/10-4-2018, ΑΔΑ: 6Γ7ΙΩΛΚ-2ΛΒ, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 4ο: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2018  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-  ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Απάντηση της Δημοτικής Αρχής στην από 12/4/2018 ανακοίνωση του κ. Κοτρωνιά
Επόμενο άρθρο Πλούσια η δράση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Στερεάς τον Μάρτιο