Ειδήσεις

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λαμιέων


Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22η του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 2ο: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Θέμα 3ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΖ

 

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Προηγούμενο άρθρο Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις με 42 συλλήψεις
Επόμενο άρθρο Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων