Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο Δημαρχείο Στυλίδας,  την 28η   Νοεμβρίου  2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Περιόδου 2023
Θέμα 2 : 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Θέμα 3 : Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2023
Θέμα 4 : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2023
Θέμα 5 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023
Θέμα 6 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2023

Θέμα 7 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023

Θέμα 8 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης  για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου  του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023

Θέμα 9 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό  του αρ. 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023

Θέμα 10 : Ορισμός Εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη ), έτους 2023

Θέμα 11 :  Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής  για  θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023

Θέμα 12 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023

Θέμα 13 : Τέλη διαφήμισης για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 14 : Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 15 : Τέλη και δικαιώματα τροφείων βρεφονηπιακού σταθμού για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 16 : Τέλη και Δικαιώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 17 : Καθορισμός τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 18 : Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος  2023 και εφεξής

Θέμα 19 : Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 20 : Τέλη και Δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 21 : Τέλος δικαιώματος χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 22 : Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 23 : Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 24 : Συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στην Επιτροπή Διαχείρισης (Ε.Δ.Π) του νέου Προγράμματος LEADER 2023-2027 για την Π.Ε. Ευρυτανίας της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α

Θέμα 25 : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας  για το σχολικό έτος 2023-2024.

Θέμα 26 : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας  για το σχολικό έτος 2023-2024

Θέμα 27 : Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας

Προηγούμενο άρθρο Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Όθωνος
Επόμενο άρθρο Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στο 20th Bank Management Conference