Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 2 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 3 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ HELEXPO 2018

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)

Εισηγητής : ΑΝΤΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαλβαντζής Ζαχαρίας

Προηγούμενο άρθρο Γεωργικές προειδοποιήσεις για τη σεπτορίωση στη φυστικιά
Επόμενο άρθρο Με επιτυχία η έκθεση ιστορικής φωτογραφίας «Δεν λησμονώ … Μια εικόνα χίλιες λέξεις»