Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων


Σε δημόσια συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 20η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.500.000,00 €

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Θέμα 2 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 5 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Θ. ΑΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΤΟΥ Ν. 3852/2010, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν. 4483/2017

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ  Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ  ΛΑΜΙΑΣ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 7 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 8 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 9 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

 

Θέμα 10 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIFIFOREUROPE (WIFI4EU) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ WIFI, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ GIGABIT, 2025»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

 

Θέμα 11 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΚΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 12 : ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 13 : ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 14 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 15 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗ 2η ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΔΙΑΚΟΠΩΝ “GREEK TRAVEL SHOW ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

Θέμα 16 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 17 : ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛMATIΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ

 

Θέμα 18 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ

 

Θέμα 19 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018

Εισηγητής : ΕΝΤΑΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑΣ

 

Θέμα 20 : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΗΝΙΑΚΟΥ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΛ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 21 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (392 /2017 Α.Δ.Σ.)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 22 : ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160/2018 ΑΔΣ & ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 23 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 24 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 26 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Θέμα 27 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαλβαντζής Ζαχαρίας

Προηγούμενο άρθρο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών – Παράρτημα Φθιώτιδας για την πολύτιμη στήριξη
Επόμενο άρθρο Σε διημερίδα στην Ισπανία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Έργο «CHIMERA»