Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων


Συγκαλείται σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων την του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.153/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 3ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-  ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα 5ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 6ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 74.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα 7ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠEΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 449.971,20€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 45.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το Σχέδιο Νόμου "Κλεισθένης"
Επόμενο άρθρο Εκδηλώσεις μνήμης για την Μάχης της Ταράτσας