Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων


Συνεδριάζει την 25η του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  & ΤΗΣ 32ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 3ο:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.  ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 4ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.904,56 € (ΜΕ ΦΠΑ 6%,13 &24%)

Θέμα 6ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 941.549,30 (ΜΕ ΦΠΑ 13% & 24%)

Θέμα 7ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€

Θέμα 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  «ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΔΑΜΑΣΤΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.000,00€   ΜΕ ΦΠΑ 24%(

Θέμα 9ο: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2979 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέμα 10ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 356/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Ένα κιλό περίπου κάνναβης, φυτά κάνναβης, σε οικία 56χρονου στις Λιβανάτες
Επόμενο άρθρο Μήνυμα του Δημάρχου Λαμιέων Ν. Σταυρογιάννη για την συμπλήρωση 43 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας