Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων


Συγκαλείται σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ

Θέμα 3ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Θέμα 4ο:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΤΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ  Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ  ΛΑΜΙΑΣ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 5ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ  2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ,ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ  ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 81.072,69 € ( ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ 13%)

Θέμα 6ο: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΦΩΤΙΟ Ι. ΡΟΥΜΠΙΕ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 7ο: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 8ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 45.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%)

Θέμα 9ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Ο Χρήστος Σταϊκούρας για την επισκόπηση δαπανών φορέων της κυβέρνησης
Επόμενο άρθρο Ο Σεβασμιώτατος με μαθητές στο Γηροκομείο Σπερχειάδος