Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων


Tags |

Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στη δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων – ΄Εδρα Δήμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, την 30η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ”

Θέμα 2ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Π.)

Θέμα 3ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Λ. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ)

Θέμα 4ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Α. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ)

Θέμα 5ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΔΑΜ Δ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ)

Θέμα 6ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ Κ.)

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας Λαμιέων

ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ