Ειδήσεις

Συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων


Καλούνται τα μέλη να  προσέλθουν στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 27η του μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ

Θέμα 3ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 605.000,00€, (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα 4ο: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στη Λαμία
Επόμενο άρθρο Κοινωνική Συμμαχία: ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο Στερεάς, μπροστά σε ένα Βατερλω;