Ειδήσεις

Στοιχεία παραγωγής αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας έτους 2021


Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20Δήμοι από τους 25 συνολικά της ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας.

Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το2021σε213.606.141kgrκαι η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 258.760.991kgr.

Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ2021 (kgr) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΓΙΑ ΤΟ 2021 (kgr) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ   2021/2020
1 Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 36.477 17.063.020 467,77 6,64%
2 Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ  – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 10.887 3.049.580 280,11 -2,49%
3 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 19.432 15.302.470 787,49 41,72%
4 Δ. ΛΑΜΙΑΣ 75.315 28.337.540 376,25 1,86%
5 Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 10.922 2.789.120 255,37 -2,05%
6 Δ. ΛΟΚΡΩΝ 19.623 7.265.300 370,24 -2,70%
7 Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 16.036 3.095.110 193,01 -3,17%
8 Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 12.090 5.653.400 467,61 2,05%
9 Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 12.750 5.183.620 406,56 -1,22%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28.437 12.305.030 432,71 -31,77%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13.053 10.657.160 816,45 -12,61%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18.800 7.405.830 393,93 -5,11%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 102.223 58.027.771 567,66 -2,40%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 21.083 11.097.640 526,38 20,12%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 12.045 4.327.920 359,31 -1,92%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 6.976 887.180 127,18 0,48%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13.105 3.596.080 274,41 1,89%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ 26.716 9.849.180 368,66 9,93%
19 Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12.180 5.955.750 488,98 247,54%
20 Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ 13.627 1.757.440 128,97 59,74%
  ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ 481.777 213.606.141 443,37 2,02%
21 Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5.119.350
22 Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 8.021.360
23 Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 3.344.010
  ΣΥΝΟΛΟ 230.090.861

 

Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ 2021

 

ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr)  
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

2 Δήμοι

ΧΑΛΚΙΔΑΣ *5 Δήμοι ΘΗΒΑΣ

*6 Δήμοι

ΛΑΜΙΑΣ

7 Δήμοι

ΑΜΦΙΣΣΑΣ **2 Δήμοι ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2021  
1 ΑΣΤΙΚΑ 15.297.790 86.611.241 50.420.670,00 49.542.050 11.606.620 213.478.371  
2 ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ 127.770 16.484.720 16.612.490  
3 ΙΔΙΩΤΩΝ 6.120 7.595.870 2.229.410 12.582.240 22.413.640  
4 114 Π/Μ 149.540 149.540  
5 ΚΕΠΒ 85.070 85.070  
6 ΕΕΑΑ 190.960 190.960  
7 ΑΝΑΚΥΚ. 2.979.990 336.700 2.514.230 5.830.920  
ΣΥΝΟΛΟ 15.303.910 97.314.871 53.412.350 64.638.520 28.091.340 258.760.991  
% 5,91% 37,61% 20,64% 24,98% 10,86% 100%  
   
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2021/2020 12,10% -2,48% 7,73% -4,03% 112,41% 6,22%  

 

 • Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
 • Πληθυσμός 777 κάτοικοι (88,01%)

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

 • ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
 • ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
 • 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
 • ΚΕΠΒ        = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
 • ΕΕΑΑ      = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
 • ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)

 • Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου -Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
 • Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
 • Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου

* Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.

** Οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας εναποθέτουν μέρος των απορριμμάτωντους στον  ΧΥΤ Άμφισσας.

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη και πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού την Κυριακή 16 Ιανουαρίου
Επόμενο άρθρο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας: Διαχρονική εξέλιξη ΑΣΑ 2019-2021