Ειδήσεις

Πρόσκληση για την κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων


«Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.5056/2023, [ΦΕΚ Α’ 163])

Καλείστε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί, την 09 η του μηνός Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00΄, μετά από το αριθμ. πρωτ. 26231/08-07-2024 αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών του συμβουλίου κατά τα περίπτ. α’ παρ.2 άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.98/8182/26.01.2024) και 6.5-στ .δ’ του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.5 προστέθηκαν με το άρθρο 6 παρ.5 Ν.5056/2023, [ΦΕΚ Α’ 163], διότι : Το εν λόγω σχέδιο νομού, εισήχθη Τρίτη 09/07/2024 και ώρα 10.00′, στη Διαρκή  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αμέσως μετά στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση, οπότε η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μπορεί και την Τετάρτη 10/07/2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Πανουργιά Ν. Παπαϊωάννου.

Θέμα 1ο Εξελίξεις και προοπτικές για την ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ενόψει των υπό συζήτηση διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του σχεδίου νόμου «ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1151 ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Διατύπωση γνώμης του Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής Ευθύμιος Καραΐσκος, επικεφαλής μείζονος πλειοψηφίας

Προηγούμενο άρθρο Έπαινος Δημάρχου Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου στον μαθητή του 4ου ΓΕΛ Ιωάννη – Άγγελο Κωστέλλο για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις των ΗΠΑ
Επόμενο άρθρο TEE Ανατολικής Στερεάς : Ενημέρωση των μαθητών για το επάγγελμα του μηχανικού