Ειδήσεις

Πρόγραμμα ενίσχυσης μαθητών – μαθητριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Μέσω της Πράξης, επιδιώκεται η στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή όλων στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ειδικότερα, μέσω της Πράξης επιτυγχάνεται η ενίσχυση σχολικών μονάδων, αλλά και Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.) με εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης και με ειδικό βοηθητικό προσωπικό που υποστηρίζουν μαθητές ΑμεΑ και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη σχολική τάξη.

Υποστηρίζεται ακόμη η ανάπτυξη Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και η σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) με την υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών και την παραπομπή τους στα ΚΕΔΑΣΥ για γνωμάτευση όταν -παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους- συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2023 έως 31/12/2028. Καλύπτει δηλαδή τα σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και 2027-2028.Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.558.466,92 ευρώ.

«Καθιερώσαμε τις Εβδομάδες Ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία και δεσμευθήκαμε να κάνουμε τα πάντα ώστε το σύνθημα της εκστρατείας: «Όλοι Μαζί– Όλοι Ίσοι», να γίνει πράξη», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Ανταποκρινόμαστε στη δέσμευσή μας, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και λειτουργία πενταετούς προγράμματος υποστήριξης μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με το πρόγραμμα ύψους 4.5 εκατ. ευρώ, θα προσληφθεί ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό για την ενίσχυση σχολείων και άλλων δομών, με στόχο την καλύτερη δυνατή ένταξη των μικρών μας φίλων στις σχολικές κοινότητες».

 

 

Προηγούμενο άρθρο Χρήστος Σταϊκούρας: Υψηλά στις προτεραιότητές μας τα έργα αξιοποίησης των υδάτινων πόρων
Επόμενο άρθρο Η Ενωμένη Ανατολική Φθιώτιδα ανακοινώνει νέους υποψηφίους