Ειδήσεις

Πρωτόκολλο αδελφοποίησης SOS KIDS ΛΑΜΨΗ – ΕΣΔΤ


Σήμερα, στις 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν, ο Κος Χονδρογιάννης Ηλίας, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ικανότητες « SOS KIDS ΛΑΜΨΗ » αφετέρου δε, ο Κος Κωλέττης Ανδρέας, Πρόεδρος του Ελληνικού Σωματείου Δυναμικού Τριάθλου « ΕΣΔΤ », KAI  η Κα Κολέκα Ευτυχία, Πρόεδρος του Συλλόγου Υποστήριξης Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – ΑΥΤΙΣΜΟ « ΑΓΑΠΗ », έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των διοικητικών Συμβουλίων μας, υπογράφουμε Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης των Συλλόγων που εκπροσωπούμε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ / FB

https://www.facebook.com/events/825182557680350/

 

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φίλων Παιδιών με Ειδικές
Ικανότητες « SOS KIDS ΛΑΜΨΗ »
Ο Πρόεδρος
Χονδρογιάννης Ηλίας

Για το Ελληνικό Σωματείο 
Δυναμικού Τριάθλου « ΕΣΔΤ »
Ο Πρόεδρος
Κωλέττης Ανδρέας

Για το Σύλλογο Υποστήριξης Ατόμων 
με Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές – ΑΥΤΙΣΜΟ « ΑΓΑΠΗ »
η Πρόεδρος
Κολέκα Ευτυχία

Προηγούμενο άρθρο Εγκαίνια-αγιασμός της νέας στέγης του SOS Kids Λάμψη
Επόμενο άρθρο Τοποθέτηση Χρ. Σταϊκούρα σε εκδήλωση του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης