Ειδήσεις

Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαμιέων, της ΔΕΥΑ Λαμίας και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α’θμια, Β’θμια) και ειδικότερα η προμήθεια των ειδών των τμημάτων: Α. Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ, Β. Πετρέλαιο Κίνησης, Γ. Πετρέλαιο Θέρμανσης, Δ. Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) και Ε. Υγραέριο Κίνησης (LPG), όπως αυτά περιγράφονται στην αρ. 24/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης

Προηγούμενο άρθρο Δημοσιεύτηκε η πολυαναμενόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Σχέδια Βελτίωσης
Επόμενο άρθρο Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση FOOD EX JAPAN