Ειδήσεις

Παρέμβαση σε Γεωργιάδη & Τσακίρη για τη δράση ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης από τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας


Επιστολή για την τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της παροχής κεφαλαίου κίνησης, έστειλαν τα Επιμελητήρια Στ. Ελλάδας στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη & στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Τσακίρη. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Στα πλαίσια της επικείμενης προκήρυξης προγράμματος για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις, επιτρέψτε μας να θέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής στη συγκεκριμένη δράση.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, ένα από τα κριτήρια ένταξης είναι και η απασχόληση προσωπικού κατά το έτος 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι ενταχθείσες στη δράση επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ). Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο συγκεκριμένος όρος που έχει τεθεί, ουσιαστικά αποκλείει από την ενίσχυση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταλυμάτων/ενοικιαζομένων δωματίων που είναι κυρίως εποχικές.

Οι περισσότερες μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-2 εργαζόμενους κατά τη θερινή περίοδο, ωστόσο δύσκολα καλύπτουν το κριτήριο προσωπικού, ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.

Με δεδομένο ότι οι τελικοί όροι & οι προϋποθέσεις της δράσης τελούν υπό διαμόρφωση, παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί το κριτήριο σε σχέση με τις ΕΜΕ δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής & των πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων στη δράση ενίσχυσης.

Κύριο μέλημα όλων αποτελεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη των επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας με τις λιγότερες απώλειες.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις».

Προηγούμενο άρθρο Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας
Επόμενο άρθρο Καμένα Βούρλα: Νέα τηλεφωνική γραμμή για βλάβες ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού & καθαριότητας