Ειδήσεις

Με 2 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 17η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 132/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6Κ5ΠΩΛΚ-ΞΥΕ) ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ “ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ-ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ”

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 2 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 133/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΤΖΑΩΛΚ-ΔΟΧ) ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  «ΤΡΑΧΙΝΑ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαλβαντζής Ζαχαρίας

Προηγούμενο άρθρο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαμίας: Όλοι στο συλλαλητήριο των μαθητών
Επόμενο άρθρο Ετήσια άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας