Ειδήσεις

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας την 17-2-2021


Η Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρ.58 και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
  2. Την εκδήλωση χιονοπτώσεων από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 και κατά διαστήματα έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.
  3. Τον παγετό, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες καθιστούν επικίνδυνη την πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία.

Απόφασίζει

Για την Τετάρτη 17-2-2021:

  • Την αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών όλου του Δήμου.
  • Την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλου του Δήμου.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών Αρχών.

 

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας

Αθανασία Πλ. Στιβακτή

Προηγούμενο άρθρο Χρ. Σταϊκούρας: Κρατική αρωγή για αποζημιώσεις αγροτών
Επόμενο άρθρο Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δήμου Λοκρών την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021