Θετική γνωμοδότηση για το ΠΕΣΔΑ από την Επιτροπή Διαβούλευσης


Tags |

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στη Λαμία, η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα: “Έγκριση και κύρωση των Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς Ελλάδας” προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη  κ. Κώστα Μπακογιάννη.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα μέλη της επιτροπής, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, όπως και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση των αποβλήτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση και διατύπωση απόψεων και προτάσεων από τα μέλη, η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τον περιφερειακό σχεδιασμό, ολοκληρώνοντας ένα ακόμα στάδιο πριν την εισαγωγή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την τελική έγκρισή του, μετά και την ενσωμάτωση όλων των προτάσεων της διαβούλευσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής για την θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Ευχαριστώ τους Δημάρχους για την αγαστή συνεργασία τους, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, το μελετητικό γραφείο, τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και της υπηρεσίες της Περιφέρειας για την συμβολή τους.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί το βασικό μας εργαλείο στην χάραξη της πολιτικής μας για την διαχείριση των αποβλήτων, υιοθετώντας πλήρως τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και τις δράσεις του Εθνικού  Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον Κώστα Μπακογιάννη και την Περιφερειακή αρχή η δημόσια και εκτενής διαβούλευση, ώστε ο κάθε Συμπολίτης μας να έχει λόγο και να συμμετέχει στην χάραξη της πολιτικής μας.

pesda