Ειδήσεις

Ευχαριστήρια επιστολή Δημάρχου Δομοκού στον Υφυπουργό, κ. Ιωάννη Οικονόμου


Ο Δήμαρχος Δομοκού με την παρούσα επιστολή και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλει να εκφράσει τις ιδιαίτερες  ευχαριστίες του προς τον αξιότιμο Υφυπουργό  κ. Ιωάννη Οικονόμου, Υφυπουργού αρμοδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και Βουλευτή Φθιώτιδας, με αφορμή την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού για την αποδοχή του ποσούχρηματοδότησης των 250.000,00€σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1/2021 Απόφαση της -το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΟΥ/145998/29-12-2020 (ΑΔΑ : 6ΘΧ2465ΧΘΞ-5ΘΔ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και αφορά την έγκριση δέσμευσης του ανωτέρω ποσού σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Δομοκού»-χρηματοδότηση την οποία είχε ζητήσει ο Δήμαρχος Δομοκούμε το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 8790/5-11-2020 έγγραφό του,σημειώνοντας πως η αξιοποίηση της χρηματοδότησης θα είναι ουσιαστική και θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας τόσο των Δημοτών μας όσο και των επισκεπτών του Δήμου μας.

  

Δομοκός, 21 Ιανουαρίου 2021

Ο Δήμαρχος Δομοκού

Χαράλαμπος Β. Λιόλιος

Προηγούμενο άρθρο Διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού από τα Κ.Ε.Π. στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας
Επόμενο άρθρο Επιλογή Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης