Ειδήσεις

Ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας


Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, το Πράσινο Ταμείο κάλεσε όλους τους Δήμους της χώρας να καταρτίσουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο να καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 4559/28-06-2021 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση για την δράση: «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων  ΕΣΕΚΚ», η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.

Αναλυτικότερα:

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την

εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, υλοποιήθηκε:

  • Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1)

από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια,

  • Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό

σχεδιασμό του Δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.

και παραδόθηκε στον Δήμο μας, για κάθε Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα όπου έγινε η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλης:

  1. Η Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει α. το Εγκεκριμένο

Ρυμοτομικό σχέδιο και β. τους Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς χώρους που δεν έχουν απαλλοτριωθεί

  1. Η Τεχνική Έκθεση, η οποία τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης

Δεδομένων, δίνοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί».

Τέλος, το έργο έκλεισε με επιτυχία καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου (απόφαση 8/2022).

Προηγούμενο άρθρο Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στο 20th Bank Management Conference
Επόμενο άρθρο Επιστημονικό συνέδριο με θέμα: Η συμβολή της Αντίστασης στη συμμαχική νίκη στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο