Ειδήσεις

Ενημέρωση για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Λοκρών (Δευτέρα 22-5-2023)


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις της περίπτωσης 27 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
 3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (συνθήκες καύσωνα) τις επόμενες ημέρες οι οποίες αναμένεται να πλήξουν και το Δήμο Λοκρών.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  1. Οι Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία) του Δήμου Λοκρών θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 12-06-2024 και την Πέμπτη 13-06-2024 από την έναρξη του ωραρίου έως και τις 11:30.
  2. Σε συνέχεια του ανωτέρω, δεν θα λειτουργήσουν τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Λοκρών την Τετάρτη 12-06-2024 και την Πέμπτη 13-06-2024, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών τις μεσημεριανές ώρες.
  3. Δε θα λειτουργήσουν τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λοκρών την Τετάρτη 12-06-2024 και την Πέμπτη 13-06-2024.
  4. Οι σχολικές γιορτές που έχουν προγραμματιστεί από τις ανωτέρω Σχολικές Μονάδες με αφορμή τη λήξη του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη των Διευθυντών τους. Συστήνεται να προτιμηθούν ώρες και σημεία που οι καιρικές συνθήκες θα είναι πρόσφορες για το σκοπό αυτό.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

    

Προηγούμενο άρθρο Για τη μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι άμεσο και επιτακτικό να απαιτήσουμε ουσιαστικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων
Επόμενο άρθρο Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας λόγω καύσωνα