Ειδήσεις

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την ελιά


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Περιφερειακού Ελέγχου εφιστά την προσοχή στουςς παραγωγούς ελιάς για την παρουσία σκωληκόμορφων ακάρεων στην νεαρά βλάστηση των ελαιόδενδρων και δίνει συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Αναλυτικά:

 

ΣΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ

(eriophyes oleae,Aceria oleae,κ.α)

Διαπιστώσεις: Την εμφάνισή τους έκαναν τα ακάρεα στη νεαρά βλάστηση των ελαιοδένδρων στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Λάρισας, και Φθιώτιδας  ∙αναμένονται στις όψιμες.

Συμπτώματα: Οι προσβολές από τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις των φύλλων, στενώσεις, εγκολπώσεις και βαθουλώματα.

Στα προσβεβλημένα από τα ακάρεα φύλλα παρατηρούνται κίτρινες κηλίδες στην άνω επιφάνεια τους  και μικρά εξογκώματα στην κάτω καθώς και φυλλόπτωση όταν συνυπάρχουν πολλά ακάρεα μαζί.

Η προσβολή από ακάρεα κατά την περίοδο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών και της άνθησης προκαλεί μείωση των ανθοφόρων οφθαλμών και οδηγεί στην ξήρανση και πτώση των ταξιανθιών.

Οι προσβολές στους καρπούς εμφανίζονται κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Τα ακάρεα βρίσκονται σε μεγάλους πληθυσμούς κάτω από τους κάλυκες και γύρω από τον μίσχο των καρπών.

Οι προσβεβλημένοι καρποί όταν είναι μικροί μαυρίζουν και πέφτουν ενώ οι μεγάλοι παραμορφώνονται.

Συστάσεις:. Να γίνει καταπολέμηση των ακάρεων όταν η νεαρά βλάστηση έχει μήκος 6-8 εκατοστά  στα κλειστά άνθη έως και το κρόκκιασμα και επανάληψη μετά την πτώση των πετάλων.

 Κρίσιμη εποχή για την καταπολέμηση των ακάρεων είναι το τελευταίο δεκαήμερο πριν την ανθοφορία (όταν οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι κλειστοί). Είναι η εποχή που τα ακάρεα δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς και ο δεύτερος κρίσιμος χρόνος επέμβασης είναι μετά την πτώση των πετάλων κατά τον σχηματισμό των νεαρών καρπών.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ; Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα -εξειδικευμένα σκευάσματα, συνιστάται επέμβαση με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια θερινά λάδια όπως Paraffin oil, Buprofezin . Για την ποικιλία Χαλκιδικής έχει έγκριση η Abamectin (aKa  avermectin).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Ελιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο https://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  α.α.

Δημ. Λύκας

 

Προηγούμενο άρθρο 35 συλλήψεις μετά από ελέγχους της Αστυνομίας στη Στερεά Ελλάδα
Επόμενο άρθρο «Ωδή στον Αθανάσιο Διάκο»