Ειδήσεις

Αναστολή λειτουργίας Σχολείων Δήμου Μακρακώμης


Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 116/8-6-2006 Τ.Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Το γεγονός ότι σε όλο το Δήμο επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα.
3. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε ισχύ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

αποφασίζει

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί Σταθμοί, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ την Δευτέρα 15-2-2021 και την Τρίτη 16-2-2021 λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Προηγούμενο άρθρο Λειτουργία σχολείων και Παιδικών Σταθμών Δήμου Καμένων Βούρλων για 15-16/02/2021
Επόμενο άρθρο Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων στο Δήμο Λαμιέων