Ειδήσεις

Αναστολή λειτουργίας Σχολείων Δήμου Μακρακώμης


Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 116/8-6-2006 Τ.Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Το γεγονός ότι σε όλο το Δήμο επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικοί Σταθμοί, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ την Πέμπτη 18-02-2021 και την Παρασκευή 19-02-20211 λόγω ψύχους και παγετού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΝΤΖΗΣ

Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δήμου Λοκρών την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021
Επόμενο άρθρο Διακοπή νερού στην Κάτω Τιθορέα