Ειδήσεις

Αναστολή λειτουργίας Σχολείων Δήμου Μακρακώμης 17-02-2021


Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 116/8-6-2006 Τ.Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Το γεγονός ότι σε όλο το Δήμο επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικοί Σταθμοί, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ την Τετάρτη 17-02-2021 λόγω ψύχους και παγετού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΝΤΖΗΣ

Προηγούμενο άρθρο Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δήμου Στυλίδας για Τετάρτη 17-2-2021
Επόμενο άρθρο Ανακοίνωση για διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Λαμιέων για Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021